Käringöns föreningar (TESTSIDA)

Käringön har ett rikt föreningsliv. Nedan följer en lista över de olika föreningarna på ön i bokstavsordning. Du kan klicka på rubriken för att komma till hemsidan:

Hembygdsföreningen
öl adsflkj öladsfkj öasldfkj öladsfj ölasdfkj öalsdfkj asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.

Segelklubben - Seglarskola vecka 29 och 30 sommaren 2019
Välkommen att anmäla ert barn till seglarskolan på Käringön sommaren 2019.

Vecka 29 blir det två halvdagskurser med en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Halvdagskurserna för de barn som har liten eller ingen seglingsvana.
Förmiddagsgruppen, kl. 9.00-12.30, ca 7-10 år.
Eftermiddagsgruppen, kl.13.00-16.30, ca 10-14 år.

Vecka 30 blir det fyra heldagar, måndag till torsdag kl. 9-15.30, för de barn som redan har seglingsvana.
För att vara med på seglarskolan måste barnen kunna simma 200 m och ha en viss mognad för att kunna ta till sig ledarnas instruktioner.

Det finns ca 12 platser på varje kurs.
Avgiften är 1000 kr för halvdagskurserna och 1400 kr för heldagskurserna plus medlemskap i KSK, 150 kr per familj. Betalas till KSK plusgiro 42 32 42-7. Ange namn, ålder och aktuell vecka i både mailet och vid insättning på kontot. I priset för seglarskolan ingår även en KSK t-shirt. 

Anmälan till: susanne@regalskeppet.se